تعرفه آگهی


طلایی

٧٠/٠٠٠| تومان

مدت آگهی: 60 روز
تعداد عکس: 10
به روز رسانی: دارد
آمار بازدید: دارد
برچسب آگهی طلایی: دارد
رندم در صفحه اصلی: دارد
رندم در صفحه خرید: دارد
نمایش در جزئیات آگهی ها: دارد
اولویت در جست و جو: دارد
تعداد پیام تلگرامی : 10
تعداد پیام اینستاگرامی : 7

نقره ای

۴٠/٠٠٠| تومان

مدت آگهی: 30 روز
تعداد عکس: 8
به روز رسانی: دارد
آمار بازدید: دارد
برچسب آگهی نقره ای: دارد
رندم در صفحه اصلی: ندارد
رندم در صفحه خرید: دارد
نمایش در جزئیات آگهی ها: دارد
اولویت در جست و جو: دارد
تعداد پیام تلگرامی : 5
تعداد پیام اینستاگرامی : 3

رایگان

رایگان

مدت آگهی: 12 روز
تعداد عکس: 6
به روز رسانی: دارد
آمار بازدید: ندارد
برچسب آگهی : ندارد
رندم در صفحه اصلی: ندارد
رندم در صفحه خرید: ندارد
نمایش در جزئیات آگهی ها: ندارد
اولویت در جست و جو: ندارد
تعداد پیام تلگرامی : ندارد
تعداد پیام اینستاگرامی : ندارد

  • تمامی قیمت ها به تومان می باشد.
  • +9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
  • 15% تخفیف برای عضویت سه ماهه
  • 20% تخفیف برای عضویت شش ماهه
  • 30% تخفیف برای عضویت یکساله
  • عضویت ماهیانه بر مبنای 30 روز محاسبه می گردد