0

1397 , کارا (تک کابین)

وانت36930000 تومان اقساطی قیمت :


بنزینی نوع سوخت:


0 کارکرد :


دنده ای گریبکس:


2000 حجم موتور :


نقر آبی رنگ بدنه :


مشکی رنگ داخلی :


بدون رنگ وضعیت بدنه :


اصفهان استان :


شهرضا شهر :


09132204426 شماره تماس :


جهت افزودن به لیست مورد علاقه باید وارد سایت شوید.


شرایط 6 ماهه (بدون سود): پیش پرداخت : 22،160،000 تومان ملبغ چکها 7،385،000 تومان. شرایط 12 ماهه (با سود 14% ): پیش پرداخت : 18،465،000 تومان ملبغ چکها 6،942،000 تومان . شرایط 18ماهه (با سود 16% ): پیش پرداخت : 15،940،000 تومان ملبغ چکها 4،213،000 تومان . شرایط 24 ماهه (با سود 18% ): پیش پرداخت : 12،400،000 تومان ملبغ چکها 5،205،000 تومان