1

1388 , پارس ساده

پژو22000000 تومان نقدی قیمت :


بنزینی نوع سوخت:


214000 کارکرد :


دنده ای گریبکس:


0 حجم موتور :


نوک مدادی رنگ بدنه :


مشکی رنگ داخلی :


گلگیر رنگ وضعیت بدنه :


اصفهان استان :


اصفهان شهر :


9136875259 شماره تماس :


جهت افزودن به لیست مورد علاقه باید وارد سایت شوید.


تخفیف پای معامله